Xem hướng nhà không chỉ là một thói quen mà còn là một phần của tín ngưỡng của đa số người Việt Nam. Trong quá trình mua nhà, xây dựng, và thiết kế nội thất, mọi người thường xem xét và chọn lựa hướng nhà phù hợp với tuổi tác của chủ nhà.

Người ta tin rằng khi chọn được hướng nhà tốt, hoặc khi đã hóa giải được hướng nhà xấu, họ sẽ đạt được “Tín lực”. Sự tự tin này thường đi kèm với sự nỗ lực và quyết tâm trong công việc, tạo ra điểm xuất phát cho “Tấn lực”. Với niềm tin và nỗ lực, họ trở nên thông thạo hơn trong công việc và có khả năng đối phó với mọi tình huống xung quanh, gọi là “Niệm lực”. Tập trung cao độ và không bị dao động, họ đạt được “Định lực”. Định lực tốt sẽ dẫn đến “Tuệ lực” – trí tuệ và sự hiểu biết, từ đó làm nền tảng cho thành công. Quá trình này tương tự như quá trình chuyển hóa tâm trong “Ngũ lực” của đạo Phật.

Điều quan trọng là sự tin ngưỡng này không phải là mê tín, u mê; nó được hỗ trợ bởi lập luận khoa học. Điều quan trọng nhất là có thiện tâm và làm việc vì lợi ích chung, khi đó, hạnh phúc và an lạc sẽ đến với mọi người.