Chia sẻ:

Nhà thờ họ là một công trình truyền thống thuộc về một dòng họ. Vậy đất xây nhà thờ thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay của cả một tập thể? Ai hay tổ chức  nào sẽ đứng tên trên sổ đỏ  nhà từ đường? Trong bài viết này chúng tôi sẽ lí giải kĩ hơn cùng bạn đọc!

Nhà từ đường do ai đứng tên?

1. Nguyên tắc cần lưu ý trong luật sử dụng đất nhà thờ họ

Nhà thờ được đề cập ở đây là nhà thờ theo tập quán của một dòng họ chứ không phải nhà thờ của tôn giáo. Việc sử dụng đất tín ngưỡng phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

*** Xem thêm: Nhà thờ họ là gì?

2. Nhà thờ họ do ai đứng tên?

Nhà từ đường do ai đứng tên?

Trường hợp 1:Người đứng tên trên nhà thờ họ là 1 người cụ thể đại diện cho dòng họ

Nếu cả dòng họ có thể thoả thuận để đưa ra một người đủ uy tín đủ trách nhiệm và đầy sự tin cậy để  làm đại diện cho dòng họ thì trên sổ đỏ của đất nhà từ đường sẽ mang tên người đó.

Tuy nhiên cần chú ý một điều rằng Mặc dù đất đứng tên người đại diện nhưng quyền sở hữu vẫn thuộc cả dòng họ chứ không phải thuốc cá nhân một ai cả!

Trường hợp 2: Đứng tên trên sổ đỏ đất nhà thờ họ là cả dòng họ

Vậy điều này cần được hiểu như thế nào?

Tiếp theo trường hợp 1 là trường hợp 2 nghĩa là gia đình dòng họ không đồng thuận trong việc cử ra một người đại diện đứng tên.

Thì theo căn cứ theo điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên của cộng đồng dân cư (được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận) và địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư đó. Chẳng hạn: Dòng họ, Chi họ thuộc thôn…, xã….

3. Tổng hợp giấy tờ cần thiết trong Hồ sơ xin cấp sổ đỏ

Nhà từ đường do ai đứng tên?

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ sở hữu công trình nộp hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định của pháp luật về xây dựng. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cùng với hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình.

– Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

– Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

– Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất.”

Theo đó, Nhà thờ cả dòng họ muốn được cấp sổ đỏ thì phải chuẩn bị những hồ sơ theo quy định pháp luật

4.Các bước cụ thể trong quá trình đi xin cấp giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất cho từ đường

– Nộp hồ sơ tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện quận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có bất động sản. Bộ hồ sơ gồm có:

+ Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu văn bản số 04a/ĐK.

+ Một trong các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 (nếu có).

+ Văn bản cuộc họp dòng họ ủy quyền cho một thành viên để thực hiện thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính như biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đã nộp hồ sơ và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

– Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

(st)

Như vậy đất xây nhà thờ họ là đất thuộc quyền sở hữu chung của cả dòng tộc đó, là mảnh đất tâm linh quan trọng. Sau khi xác định được ai là người đứng tên – cá nhân hay tập thể thì các bước xin đăng kí quyền sở hữu đã được chúng tôi đề cập chi tiết trong bài viết trên!