Chia sẻ:

Cúng động thổ là một việc rất quan trọng trong trước khi xây dựng một công trình bất kì nào đó: Nhà ở, nhà thờ, sửa sang tu bổ các công trình hạ tầng, công viên ….Riêng đối với nhà thờ họ thì việc làm này còn quan trọng hơn cả bởi đây là công trình của cả  một dòng họ dù lớn dù nhỏ cũng là công đóng góp của tất cả mọi người. Bài viết này gửi tới bạn đọc văn khấn lễ động thổ nhà thờ họ là một nội dung được tìm kiếm khá nhiều trên google.

Văn khấn động thổ nhà thờ họ chuẩn nhất

1.Động thổ là gì?

Có thể hiểu đơn giản: Động là có sự tác động vào một nơi nào đó, vật nào đó

Thổ là đất

Như vậy động thổ đơn giản là một hoạt động xây dựng có sự tác động vào đất đai, xúc đất từ vị trí này sang vị trí khác tạo nên một giao diện mới phù hợp cho công trình đang được xây dựng.

 “Theo như sách cổ Trung Hoa, lễ động thổ có từ năm 113 trước Công Nguyên. Là năm Mậu Thìn, vua Hán Vũ Đế thấy triều đình có tục lệ tế trời mà không tế Đất, thế nên họp quân thần lại bàn việc tổ chức Lễ Hậu Thổ để tạ ơn Thần Đất Trong buổi lễ, ông chủ tế với trang phục áo thụng xanh, cuốc vài nhát xuống đất rồi lấy một cục đặt lên bàn thờ tường trình với Thổ thần xin cho dân làng được động thổ. Từ quan điểm về lễ động thổ trong công việc nhà nông, dần hình thành lễ động thổ đặt móng nhà, xây dựng công trình như hiện nay.”

*** Xem ngay: TỔng hợp 1000 mẫu từ đường đẹp

2. Văn khấn động thổ nhà thờ họ

Văn khấn động thổ nhà thờ họ chuẩn nhất

Trong khi làm lễ cúng thổ địa thì luôn cần có bài văn khấn. Vậy chúng tôi sưu tầm được hai bào văn khấn nhà thờ họ  thường dùng nhất gửi tới bạn đọc , những ai đang tìm kiếm nội dung này.

Bài văn khấn động thổ nhà thờ họ 1

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy Quan Đương niên.

Con kính lạy các Tôn phần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là:… Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng….năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo…. (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Bài văn khấn động thổ nhà thờ họ 2

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lễ Hoàng thiên Hậu thổ chư vị quan thổ công, thổ địa, thần linh cháu đất, chủ vị ngũ phương thần long mạch, chư vị Đẳng thần Tôn thần bản xứ.

Hôm nay, ngày… tháng … năm…. Trạch chủ con là… tuổi…

Có thửa đất (Ngôi nhà cũ đã xuống cấp) tại địa điểm …. Số nhà…ngõ… xóm…phố…phường…quận…tỉnh….

Hôm nay, ngày lành tháng tốt.

Thành tâm tu thiết hương hoa, đăng,trà, quả thực, phù tửu, lễ mặn, lòng thành kính dâng bày ra trước án.

Kính xin chư vị thần linh, gian ân soi xét cho phép được động thổ khai móng (hoặc đổ trần, cất nóc, sửa chữa nhà làm gì thì khấn đó).

Tín chủ: Cung thỉnh Kim niên đương cái Thái tuế chí đức tôn thần.

Ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương.

Ngài định phúc Táo quân, chư vị Thần linh địa chúa long mạch, các vị Thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin:

Giáng lâm trước án hiến hưởng, phẩm vật lễ nghi bất túc, ngài chứng giám lòng thành, đại xá cho gia đình chúng con được phép khai móng làm nhà. Âm phù dương trợ, sợ nguyện tòng tâm, độ cho chúng con được may mắn thuận lợi, vô hạn, vô ách thủ, thợ được bình an vô sự, cửa nhà được thành công tốt đẹp gia đình an lạc, hạnh phúc, con cháu hiền hòa, hiếu thảo, lộc tài vượng tiến, công danh thành đạt.

Dãi tâm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo

Nguồn internet

Trong lễ động thổ cần có quá trình thực hiện chi tiết theo trình tự nhất định nhằm mang tới một lễ động thổ thành công gia chủ an vui . Vấn đề này được chúng tôi trình bày trong bài sau!