Chia sẻ:

Là đơn vị chuyên thiết kế và thi công nhà thờ họ, văn phòng, nhà ở …nên chúng tôi tư vấn cho nhiều câu hỏi về đa dạng lĩnh vực . Một câu hỏi khá thú vị liên quan giữa nhà ở và đất làm nhà thờ họ được gửi đến cho văn phòng chúng tôi như sau:

“Tôi đứng tên đại diện cho mảnh đất , với mục đích ban đầu là đất làm nhà thờ họ của dòng họ. Vậy tôi muốn xây nhà ở trên đất đó được hay không? Nếu được nhờ đơn vị thiết kế nhà giúp tôi luôn! Tôi xin cảm ơn”

Sau đây là câu trả lời cho vấn đề trên của khách hàng.

1.Quy định của pháp luật về đất làm nhà thờ họ

Đứng tên trên sổ đỏ đất nhà thờ họ có được xây nhà ở hay không?

Theo quy định của pháp luật thì đất nhà thờ họ chính là đất tín ngưỡng, đất này thuộc nhóm phi nông nghiệp.

Điều 160 Luật Đất đai 2013 quy định “Đất tín ngưỡng bao gồm “đất có công trình đình đền miếu, am, từ đường, nhà thờ họ”

Như vậy nếu bạn muốn xây nhà trên đất tín ngưỡng thì nghĩa là mục đích của bạn là để ở không phải để thờ cúng như ban đầu . Vậy thì Gia đình muốn xây nhà thì phải chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở.

2.Có được xây nhà ở lâu dài trên đất nhà thờ họ hay không

Đứng tên trên sổ đỏ đất nhà thờ họ có được xây nhà ở hay không?

Câu trả lời của chúng tôi là không. Bởi lí do sau:

Thứ nhất về quyền sở hữu đất nhà thờ họ hay không?

Bạn cần kiểm tra lại kỹ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trang 1 của sổ đỏ có ghi là: “Ông (bà)… địa chỉ…CMND… Là đại diện của dòng họ …” hay không. Nếu có thì mảnh đất trên là tài sản chung của dòng họ, và vợ chồng bạn không thể xây nhà ở lâu dài trên mảnh đất đó được.

Trên danh nghĩa vợ chồng bạn có tên đại diện sở hữu đất nhà thờ họ nhưng thực tế thì việc sử dụng đất là do tập thể dòng họ quyết định. Bạn chỉ có đại diện trên giấy tờ thỏa thuận của dòng họ mà thôi.

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 100 Luật Đất đai, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định đối với trường hợp cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là nhà thờ họ thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy đối với mảnh đất xây nhà thờ họ trên sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại Khoản 1 Điều 211 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: “Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng hộ đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung”. Cũng tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này quy định các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt và đây là tải sản chung hợp nhất không phân chia. Chính vì lẽ đó nên đất tín ngưỡng cụ thể là đất nhà thờ họ là sở hữu chung. Để thuận tiện và dễ dàng cho việc quản lý và đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, các dòng họ sẽ cử một người ra đứng tên đại diện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đại diện thực hiện các thủ tục liên quan. Nhưng không có nghĩa là đất nhà thờ họ là đất thuộc quyền sử dụng riêng của cá nhân đó.

*** Nhà từ đường do ai đứng tên?

Thứ 2: Để chuyển đổi đất nhà thờ họ từ đất phi nông nghiệp sang đất ở lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định về căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất phải dựa trên: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong chuyển mục đích sử dụng đất.

 Điều 57 Luật Đất đai, quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định trường hợp: “Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở”.

Như vậy mặc dù bạn đứng tên trên đất nhà thờ họ nhưng thực tế là thuộc quyền sở hữu của cộng đồng trong dòng họ và việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất tâm linh sang đất ở là có điều kiện cụ thể nên để xây nhà trên đất từ đường là không thể. Do vậy để tránh tranh chấp không đáng có chúng ta nên hiểu kĩ hiểu rõ điều khoản về đất đai , nhất là đất tín ngưỡng như đất làm nhà thờ họ. Tuy nhiên để thuận tình đôi bên , có nhiều mẫu nhà thờ họ kết hợp nhà ở rất đẹp mắt và kinh tế chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng , giúp gia đình bạn có thể chăm lo được cho từ đường dòng họ ngay bên cạnh nhà ở.

*** Tham khảo ngay Mẫu nhà thờ họ kết hợp nhà ngang đơn giản