Chia sẻ:

Nhà thờ họ là một cơ sở tín ngưỡng quan trọng trong nhiều dòng họ. Nó không chỉ đóng vai trò là nơi thực hiện các hoạt động tôn giáo như thờ cúng tổ tiên mà còn là nơi lưu giữ những trang sử đẹp của dòng họ. Vậy, nhà thờ họ có phải là cơ sở tín ngưỡng không? Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều người đặt ra và câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết sau đây!

1. Tín ngưỡng

1.1. Định nghĩa tín ngưỡng 

Tín ngưỡng là một hệ thống hoặc bộ quy tắc, quan niệm và thực hành tôn giáo mà một nhóm người tuân thủ. Nó bao gồm các giá trị, niềm tin, nghi lễ, và hành vi mà người ta coi là quan trọng và tuân thủ trong việc thể hiện sự tôn trọng, sự sùng bái, và sự kết nối với một thực thể thần linh hoặc nguyên tắc tôn giáo khác.

Tín ngưỡng có thể bao gồm cả các hành vi thường ngày và các nghi lễ trọng đại như lễ cúng, lễ hội, và lễ kỷ niệm. Nó cũng có thể bao gồm các quy tắc đạo đức và hướng dẫn về cách sống đúng đắn theo quan điểm tôn giáo cụ thể.

1.2. Định nghĩa hoạt động tín ngưỡng

Hoạt động tín ngưỡng là những hành động, nghi lễ và thực hành mà người ta thực hiện nhằm thể hiện sự tôn trọng, sùng kính và kết nối với các giá trị tôn giáo, tâm linh hoặc nguyên tắc tôn giáo khác. Những hoạt động này có thể bao gồm thờ cúng, lễ nghi, cầu nguyện, tưởng niệm, cống hiến, tham gia vào các nghi lễ và lễ hội tôn giáo, và tuân thủ các quy tắc đạo đức và nguyên tắc tôn giáo.

1.3. Cơ sở tín ngưỡng là gì?

Nhà thờ dòng họ có phải là cơ sở tín ngưỡng hay không?

Theo luật pháp thì cơ sở tín ngưỡng được hiểu như sau:

Định nghĩa cơ sở tín ngưỡng được quy định định tại Khoản 4 Điều 2 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), theo đó:

Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác.

Như vậy, nhà thờ dòng họ cũng được xem là một cơ sở tín ngưỡng.

2. Nhà thờ họ hoạt động tín ngưỡng có cần đăng kí với cơ quan nhà nước không?

Nhà thờ dòng họ có phải là cơ sở tín ngưỡng hay không?

Theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, các hoạt động tín ngưỡng của các cơ sở tín ngưỡng khác ngoài nhà thờ dòng họ cần được đăng ký với các cơ quan nhà nước. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng trước ngày bắt đầu hoạt động tín ngưỡng, ít nhất là 30 ngày.

Văn bản đăng ký cần cung cấp thông tin về tên cơ sở tín ngưỡng, hoạt động tín ngưỡng, nội dung, quy mô, thời gian và địa điểm diễn ra hoạt động.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đáp ứng văn bản đăng ký bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ. Trường hợp từ chối đăng ký, lý do từ chối phải được nêu rõ.

Tuy nhiên, nhà thờ dòng họ không cần phải đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Điều này được quy định tại Điều 12 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Điều này có nghĩa là các nhà thờ dòng họ không phải tuân theo quy trình đăng ký như các cơ sở tín ngưỡng khác.

3. Tôn chỉ hoạt động của nhà thờ họ

Trong nhà thờ tổ tiên, tất cả các hoạt động không yêu cầu đăng ký với cơ quan nhà nước theo quy định của luật. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng lòng và thống nhất trong tinh thần và vật chất, mọi ý kiến đóng góp liên quan đến nhà thờ tổ tiên cần được thảo luận và đạt được sự đồng thuận của toàn bộ dòng họ.

Vì vậy, hoạt động quản lý nhà thờ tổ tiên luôn cần có một người đứng đầu, người sẽ đưa ra các định hướng đúng đắn và quyết liệt, nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho dòng họ trong tương lai. Người này có trách nhiệm điều hành và chỉ đạo các hoạt động trong nhà thờ, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giá trị và truyền thống của dòng họ. Vai trò của người đứng đầu nhà thờ tổ tiên là quan trọng để duy trì và phát triển sự gắn kết và tôn vinh tổ tiên trong dòng họ.

*** Nhà thờ họ có cần người quản lý hay không?

Các vấn đề liên quan đến đóng góp kinh tế trong nhà thờ tổ tiên, chẳng hạn như kinh phí tổ chức lễ Tế tổ, xây dựng hoặc tu sửa nhà thờ dòng họ, đòi hỏi sự thảo luận kỹ càng để tránh xảy ra tranh cãi và khúc mắc trong cộng đồng.

Mọi chi tiết và hành vi liên quan đến các hoạt động này cần được sắp xếp một cách rõ ràng và có kế hoạch cụ thể. Tất cả hành động luôn hướng về những điều tốt đẹp và tuân thủ tuyệt đối pháp luật. Điều này giúp đảm bảo tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ đúng đắn, đồng thời đảm bảo sự tồn tại lâu dài của nhà thờ dòng họ. Đây là nơi con cháu có thể tụ họp, gặp gỡ và tạo dựng tình cảm gia đình một cách ý nghĩa và ôn hòa.

Vietnamarch – Đơn vị thiết kế nhà thờ họ, từ đường uy tín: 0918.248.297